HiQ-Matching

Connecting Intelligence!

HiQ-Matching - Connecting Intelligence!

Missie-Visie

Missie:
‘De missie van HiQ-Matching is het verbinden van mensen met een hoge algemene intelligentie.’

Visie:
‘Door het verbinden van mensen met een hoge algemene intelligentie ontstaat er een community die zowel inspirerende als ontspannende activiteiten ontplooit.
Binnen deze community is ruimte voor evenementen, business, training, informeel contact tussen de leden, vriendschap en dating.’

 

Wij streven een wereldwijde community van HiQ’s na voor o.a.:

  • bijeenkomsten & evenementen, zowel informeel als formeel
  • Business-matching, zowel op bedrijfs- als op personeelsniveau
  • mailcontacten tussen HiQ’s
  • HiQ-dating