HiQ-Matching

Connecting Intelligence!

HiQ-Matching - Connecting Intelligence!

IQ aan tafel

IQ aan Tafel! is het initiatief van een aantal hoog intelligente ondernemers. Ondernemers die al vele jaren actief zijn in de meest uiteenlopende segmenten: trainen, teksten, journalistiek, verkoop, automotive, architectuur, Business Modelling en nog veel meer.

U kunt IQ aan Tafel! inhuren om als sparringpartner te laten fungeren, bijvoorbeeld een gesprekspartner om een nieuw product te laten analyseren. Of een tijdelijke collega die een bepaald proces voor zijn rekening neemt.
Of een complete denktank om nieuwe ideeën of innovaties te bewerkstelligen.

Kent u dit?

  • U wilt BrainStormen over ideeën en mogelijkheden
  • U hebt goede plannen gemaakt, u denkt dat over langere termijn die plannen gaan lukken en dat blijkt niet het geval…
  • U hebt, met uw organisatie, problemen met uw visie
  • U wilt een idee krijgen van alle consequenties van een beslissing
  • U zoekt creativiteit en innovatie in uw producten/dienstverlening

Ga naar de website www.iqaantafel.nl en neem contact op!